Vägg i vägg – relationen mellan jordbrukssamhälle och industrisamhälle, exemplet Asta-Askesta

Vem äger_Askesta_400

I studien Vägg i vägg – relationen mellan jordbrukssamhälle
och industrisamhälle, exemplet Asta-Askesta 
har vi tillsammans
med Maria Vallström, Fil. Dr. i etnologi, undersökt relationen mellan
byn Asta och Askesta sågverkssamhälle.
Syftet har dels varit att uppmärksamma nya sammanhang och nya
kunskaper med anknytning till världsarv Hälsingegårdar, dels att upp-
märksamma industrisamhällets kulturarv i en region som är djupt
präglad av det, för att öka möjligheterna till förankring och känsla av
delaktighet i världsarvet.

Läs rapporten >>